Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kelis nedir?

kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


estimate : v. Ölçmek, tayin etmek, hesaplamak.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.