Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kelis nedir?

kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalization : n. 1. Herhangi bir dokuda kanal şeklinde yol veya geçitlerin oluşması; 2. Vücut içindeki bir apseden dışarıya açılan geçit meydana gelmesi, apse'nin kanalizasyonu.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


tentorium cerebelli : Beyincik çadırı.


intradermal : a. Deri içinde.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.


pyothorax : n. Ampiyem, plevra boşluğuna cerahat toplanması, piyotoraks.


resupination : n. Sırt üstü yatma, sırt üstü yatış durumu alma.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.