Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kefir nedir?

kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


ergotism : n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden yenmek suretiyle meydana gelen hastalık.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


medius : n. Orta.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.


refractometer : n. Görme bozukluklarını ölçme cihazı, refraktometre.