Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kefir nedir?

kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


depurator : n. 1. Temizleyici madde; 2. Boşaltım organı, metabolizma artıklarının vücuttan atılışına hizmet eden herhangi bir orgna; 2. Deri üzerinde menfi tazyik oluşturarak ter yoluyla ıtrahı uyaran alet.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


nucleotoxic : n. Bazı ilaçlar, toksinler ve viruslar gibi, hücre nüvesi için zararlı olan maddeler.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.


restlessness : n. Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk.


reticuloma : n. Retiküloendotel kaynaklı hücrelerden oluşmuş tümör.


selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.