Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ked nedir?

ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptospasm : a. See: Camptocormia.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.