Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ked nedir?

ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


colpocleisis : n. 1. Vagina duvarlarının, kanalı kapatmak üzere birbirine yapışması; 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


neurological : a. Nevroljiye ait.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


parencephalia : n. Beyinin doğuştan kusurlu veya yetersiz gelişme göstermes ihali.


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


rhinokyphosis : n. Burun sırtının kavis şeklinde çıkıntı gösterişi, burunda bu nitelikle belirgin şekil bozukluğu.


selection : n. Sağlam veya kuvvetlileri yaşatıp zayıfları imha eden tabiat kanunu.