Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ked nedir?

ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


fibered : a. Lifli.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


salpingography : n. Salpenksin opak madde yardımı ile röntgen resmi alınması, tübaların radyografisi, salpengografi.


squame : n. Pul veya pul şeklinde kitle.


streptodornase : n. biochem. Deoksiribonükleoproteinlerinin depolimerizasyonunu temin eden streptokok kaynaklı enzim.


subclinical : a. Klinik belirtiler vermeyen.


thenad : a. Avuçiçi, elayası.