Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

katolysis nedir?

katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


dermatopathology : n. Deri hastalıkları ve deri lezyonlarını konu alan patoloji dalı.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


inductotherm : n. Elektrik endüksiyonu ile yüksek beden harareti meydana getiren cihaz, endüktoterm.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


oxyrhine : a. Sivri burunlu.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.