Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

katolysis nedir?

katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


larynx : n. Gırtlak hançere, larenks.


loop : n. İlmek.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


megalencephalon : n. Normale oranla iri hacim gösteren beyin, büyük beyin.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.