Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kation nedir?

kation : n. See: Cation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


enuresis : n. İdrar tutamama.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


microblast : n.Gelişmemiş kan yuvarı.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.