Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kathisophobia nedir?

kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


interarticular : a. Eklemlerarası.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.


rheometer : n. 1. Kan devaranının kuvvet ve hızını ölçme alet; 2. Galvanometre.


saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.