Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kathisophobia nedir?

kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


plerosis : n. Doku onarımı, harabiyet gösteren dokunun kendini yenileme suretiyle tekrar eski haline dönüşü.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.


sphygmic : a. Nabıza ait.


syndesmology : n. Bağbilim, sindezmoloji, syndesmologia.