Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kathisophobia nedir?

kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

didymus : n. Testis.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


leukencephalitis : n. Beynin beyaz maddesinin iltihabı.


marsupialization : n. Özellikle kist hidatik açıldıktan sonra kesenin kenarlarını deriye dikerek kese boşluğunu hariçle birleşik olarak bırakmak.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


pseudoglioma : n. Yalancı gliyom.


pyencephalus : n. Beyin apsesi.


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.


spherometer : n. Küresel yüzeylerin kıvrıntılarını ölçmeğe yarayan alet, sferometre.


sympatheticotonia : n. Arterlerde spazm sonucu daralma ve kan basıncında yükseliş ile belirgin sempatetik sinir sistemi hakimiyeti, sempatetikotoni.


tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.


thermal : a. 1. Kaplıcaya ait; 2. Sıcağa ait, termik.


trifurcation : n. 1. Üç dala ayrılma, üçlü çatallaşma; 2. Ana dal (damar veya sinir)'in üç kola ayrıldığı nokta, üçlü çatallaşma noktası.