Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

katharometer nedir?

katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


colles'law : n. Bir annenin, kendisi enfekte olmadan sifliitik bir bebeği emzirmesi olayında, hastalığın daha önce annede başladığını, çocuğa ise fetal hayatta (in utero) bulaştığını ileri süren varsayım.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


form : n. Formül


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


pericholecystitis : n. Safra kesesini saran dokuların iltihabı.