Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

katharometer nedir?

katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


chlorambucil : n. Bir azot hardalı.


election : n. Seçme.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


gluside : n. See: Saccharin.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


renicardiac : a. Böbrekler ve kalble ilgili.


spectacles : n. Gözlük.


sympathicus : n. Sempatik sinir sistemi.


tunicle : n. Zar.