Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kataphrenia nedir?

kataphrenia : n. See:Cataphrenia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canabis : n. Kenevir yapraklarından elde edilen uyarıcı etkiye sahip toksik madde, esrar otu.


cremator : n. Cesedi yakıp kül haline getiren fırın.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


ferri : pref. biochem. Demirli.


fur : n. Dil pası.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


heptad : n. biochem. Yedi atom hidrojene muadil bir atom, yedi kıymetli bir atom.


hexonic : a. biochem. Hekson esaslarına ait.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


movable : a. Müteharrik.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


organoleptic : a. Organa tesir eden.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.