Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kataphrenia nedir?

kataphrenia : n. See:Cataphrenia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


french chalk : n. Pudra.


homolateral : a. Aynı tarafta.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


myxoblastoma : n. Miksom ve mikrosarkomu içine alan müköz bağ dokusu hücresi tümörü.


operator : n. Cerrah, operatör.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


splenepatitis : n. Dalak ve karaciğerin birlikte iltihabı, splenepatit.


sputum : n. Balgam.