Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kataphraxis nedir?

kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


tenositis : n. See: Tenontitis.


hipernation : n. Bazı hayvanların kış uykusu.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


phagocytin : n. Nötrofil lökositler tarafından salgılanan bakterilrei öldürücü bir madde, fagositin.


predicrotic : a. Nabızda dikrot dalgadan önce gelen.


scheuermann's disease : n. Corpus vertebrae'lerdeki halka şeklinde epifizlerde görülen bir çeşit osteokondrit.


smegma : n. Gulfe (sünnet derisi) girintilerinde bulunan yağlı ifrazat.


smog : n. Duman ve sis karışımı.


sophomania : n. Kişinin kendisini herkesten akıllı zannetmesi ile belirgin kuruntu hali.