Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

kataphraxis nedir?

kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


effluvium : n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hypernephritis : n. Böbreküstü bezinin iltihabı.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lipiodosis : n. yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalık.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


obduction : n. See: autopsy.


odontoblast : n. Diş yuvası.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.


stoamchic : a.&n. 1. Mideye ait, midevi; 2. Mideyi kuvvetlendirici ilaç.