Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kataphraxis nedir?

kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cardiothyrotoxicosis : n. Kalb çalışmasını büyük ölçüde etkileyen hipertiroidizm hali.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


mural : a. Duvara ait.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.


psoriasiform : a. Psoryazis (sedef hastalığı)'e benzeyen sedef hastalığını andıran.


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


septectomy : n. Burun bölmesini kısmen çıkarma ameliyatı.


sinistrocardia : n. Kabin osla kayması.