Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

katadidymus nedir?

katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


heli(o) : pref. Güneş.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


hypnalgia : n. Uykuda gelen ağrı.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.