Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

katadidymus nedir?

katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroid : a. 1. Dış görünüş olarak beyin (cerebrum)'e benzeyen, 2. Beyin dokusuna benzeyen, kıvam bakımından beyin dokusunu andıran.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


inosite : n. See: inositol.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


phenazopyrdine hydrochloride : n. Özellikle sistit tedavisinde kullanılan idrar yolu sedatifi.


potassic : a. biochme. Potaslı.


raisin : n. Kuru üzüm.