Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

katabolism nedir?

katabolism : n. See: catabolism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


oligohemia : n. See: oligemia.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.