Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

katabolic nedir?

katabolic : a. See:Catabolic.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


linear : a. Çizgiye ait.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


mnfme : n. Hafıza, bellek.


neurosecretion : n. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması, nörosekresyon.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


prader-willi syndrome : n. Noksan kilo ile doğum, hipotoni, zihinsel gecikme, erkenden balayan şişmanlık, acromicria ve diabetes mellitus belirtileri ile seyreden, çoğu zaman çocukluk çağında veya büyüme çağında meydana çıkan bir sendrom.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


pseudochromhidrosis : n. Terin anormal bir renge sahip olması.


pseudo-parkinsonism : n. Postensefalitik kaynaklı olmayan paralysis agitans semtom ve belirtileri.


sudomotor : a. Ter bezlerine tesir eden.


tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.