Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

katabolic nedir?

katabolic : a. See:Catabolic.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


irid- : pref. İris anlamına önek.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


oculentum : n. Göz merhemi.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


pattern : n. 1. Yapılacak herhangi bir şey için model, örnek; 2. İzlenecek misal, izlenecek örnek; 3. Şekiller veya renkler dizisi, desen, motif (duvar kağıdı örneği gibi).