Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kata- nedir?

kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


infraumbilical : a. Göbek altında.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lithuresis : n. Kum işeme.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.