Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kata- nedir?

kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


hemospermia : n. See: Hematospermia.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


hyperketonemia : n. Kanda aşırı miktarda keton (aseton) ve keton cisimciklerinin bulunuşu.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


scalma : n. Solunum güçlüğü ve öksürükle belirli, bulaşıcı ve ateşli bir at hastalığı.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.


seroplastic : a. See: serofibrinous