Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kata- nedir?

kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


gastral : a. Mide ile ilgili.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


influenza : n. Grip.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


knee : n. Diz, genu.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.


pyin : n. biochem. Cerahatte bulunan muhati bir madde.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.