Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kassa nedir?

kassa : n. See: leprosy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


hematotoxic : a. Kan zehirlenmesine ait, hematotoksik.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


mammography : n. Meme radyografisi.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


noct : pref. Gece anlamına önek.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


phosphorate : v. biochem. Fosfor ile terkip etemk.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


proctoparalysis : n. Makat büzücü kasının felci, proktoparalizi.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.