Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

kassa nedir?

kassa : n. See: leprosy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.


scabrities : n. 1.Uyuz, uyuzluluk; 2. Yara gibi kabuk kabuk olma.


stroboscope : n. Hayvanların hareketlerinin muhtelif safhalarını gösteren alet.


sucroclastic : a. biochem. Şekeri parçalayan.


theomaniac : a. Kendisini Allah sanan kişi, theomani'ye müptela kimse, teomanyak.


thermocshemistry : n. Kimyanın sıcaklıkla kimyasal tesir arasındaki ilgiden söz eden kısmı, termokimya.