Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kassa nedir?

kassa : n. See: leprosy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


diabetes : n. Şeker hastalığı.


ensiform : a. Hançerbiçim, hançeri.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


patellapexy : n. dizkapağının femurun alt ucuna cerrahi tesbiti.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.