Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyozoic nedir?

karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


monatomic : a. Tek atomlu.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


somnolence, somnolency : n. Yarı uyku hali, uykusuzluk, somnolans.


sperm : n. Ersuyu, sperm, meni, belsuyu erkek tohum hücresi, semen, sperma