Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyozoic nedir?

karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bland : n. Orta şiddetle, tahriş etmeyen, yatıştırıcı.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


citric acid : n.See: acid.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


termination : n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. Sonlandırma, bitirme.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


pith : n.&v. 1. Öz; 2. Hayvanı murdar iliğini kesmek suretiyle öldürmek; 1. Bitkinin gövdesinden yumuşak özü çıkarmak.


pleurocholecystitis : n. Plevra ve safra kesesi iltihabı.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.