Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyotype nedir?

karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovalvulitis : n. Kalb kapakcıklarının iltihabı.


cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


mucin : n. Sümük.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


pan- : pref.Bütün.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.