Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyotype nedir?

karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


osmophobia : n. Marazi koku korkusu, ozmofobi.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


sage : n. "Salvia oficinalis" adlı bitkinin kurutulmuş yaprakalrı, ada çayı.


scillism : n. Ada soğanı ile zehirlenme.