Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyotype nedir?

karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


rachial : a. Belkemiğe ait.


rape : n. Irza geçme, ırza tecavüz, bir kadınla, arzu ve iradesi dışında zora dayanan cinsel birleşim.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


spoon : n. Yara üzerindeki nekroze dokuları veya cerarahtil kısımları oyup çıkarmada kullanılan kaşık şeklinde cerrah aleti, kaşık.


stethalgia : n. Göğüs veya göğüs duvarı ağrısı.


subarachnoid : a. Araknoidaltı, araknoid altında bulunan.