Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyotheca nedir?

karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


feedback : n. Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


photograph : n. Fotoğraf.


photoptometry : n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.


plessor : n. See: Plexor.


polyangiitis : n. Birçok damar veya bir kan damarının bütün tabakalarının iltihabı.


splanchn(o) : pref. 1. İç organ, bağır, viscus, viscera; 2. Splanknik sinir (ile ilgili).


stereoscope : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünü birleştirmek suretiyle ona üç boyut kazandıran alet, stereoskop.


syringoadenoma : n. Ter bezi tümörü.


tachometer : n. Kan akımı hızının ölçümünde kullanılan alet, takometre.