Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

karyotheca nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

copremesis : n. Dışkı kusma.


cystigerous : a. Kistli.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


mening(o) : pref. Meninksler.


metropathy : n. See: Metropathia.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


neuroencephalomyelopathy : n. Sinir, beyin ve omuriliği içine alan hasatlık.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pool : n. Kan toplanması, kan birikimi.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


scleronyxis : n. Skleranın iğne ile delinmesi.


silicious : a. 1. Silis'e benzeyen; 2. Silis'ten oluşmuş, silisli.


stereogram : n. X ışınları aracılığıyla alınan üç boyutlu film.