Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyotheca nedir?

karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.