Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyotheca nedir?

karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


liver : n. Karaciğer.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


nanus : n. See: Dwarf.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


phallic : a. Penise ait.


pithecoid : a. Maymuna benzer, maymunsu.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.