Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyotheca nedir?

karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


extremital : a. 1. Kol veya bacakla ilgili, organ veya kemiğin uç kısmına ait; 2. Kol veya bacakta yerleşmiş, uzun şekil gösteren organ veya kemiğin uç kısmında bulunan.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


excessive : a. Fazla aşırı.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hemispasm : n. Yarım spazm.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).