Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyota nedir?

karyota : n. Nüveli hücreler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


laryngorrhgaia : n. gırtlak kanamas, larenksten kan gelme, larengoraji.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


parous : a. Bir veya birkaç çocuk doğurmuş olan (kadın).


pedicel : n. Sap.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


proctospasm : n. Rektum spazmı.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


sclerodermatitis : n. Derinin sertleşme ile seyreden iltihabı, sklerodermatit.