Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyota nedir?

karyota : n. Nüveli hücreler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


myo : pref. Adale, kas.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


per rectum : Rektum yolu ile.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.