Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyota nedir?

karyota : n. Nüveli hücreler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


clavalcin : n. biochem. Aspergillus clavatus kültüründen çıkarılan antibiyotik madde.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.