Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyota nedir?

karyota : n. Nüveli hücreler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


obese : a. Çok şişman.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.