Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyota nedir?

karyota : n. Nüveli hücreler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


cardioquin : n. See: Quinidine.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


exometritis : n. Uterusun dış yüzeyinin iltihabı, eksometrit.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


meatometer : n. Bir kanalın veya kanala açılan deliğin genişliğini ölçmede kullanılan alet, meatometre.


myo : pref. Adale, kas.


naphthol : n. biochem. See: Betanphthol