Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyostasis nedir?

karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


genial : a. Çeneye ait.


phycocyanin : n. biochem.Yosunlardan elde edilen mavi bir pigment.


physiotherapy : n. Işık hava, su, hararet, elektrik gibi fiziki araçlarla yapılan tedavi, fizik tedavisi, fizikoterapi, fizyoterapi.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


megalo : pref. See: mega.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.