Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyostasis nedir?

karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


interclavicular : a. Klavikular arası.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


nail : n. tırnak.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.