Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyostasis nedir?

karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


jugate : a. Kenetlenmiş.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


metrostaxis : n. Rahimden kan sızması.


orthogenics : n. See: Eugenics.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


preretinal : a. Retina önünde.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.


sodomite : n. 1. Anormal cinsi münasebet düşkünü kimse; 2. Luti, gulampare.