Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyostasis nedir?

karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


cystose, cystous : a. 1. kistleri ihtiva eden, kist gibi; 2. Mesanesi hastalıklı, sidik zorlu.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


grumous : a. Pıhtılı.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


intraparietal : a. Duvariçi.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.