Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyostasis nedir?

karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


curvature : n. Eğrilik, curvatura.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


microdontism : n. See: Microdontia.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


pero-, : pref. Sakatlık, kusur.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


resinous : a. biochem. Reçineye ait, reçine gibi, reçineden çıkarılmış.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.


sanguification : n. Kan meydana gelmesi, kan oluşumu.


sesamoid : a.Susamsı.


stanch : v. Yaradaki kanamayı kontrol altına almak, kanamayı durdurmak.