Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyostasis nedir?

karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


physics : n. Fizik.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.