Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyospherical nedir?

karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


cellulotoxic : n. 1. Hücre toksinlerinin sebep olduğu, hücre toksinlerine bağlı; 2. Hücreler için toksik etki gösteren, hücreye zararlı.


cymba : n. Cumba.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


lactalbumin : n. Süt albümini.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


myzesis : n. Emme.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


otocerebritis : n. Orta kulak hastalığına bağlı beyin iltihabı.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


perforans : a. see: perforating.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.