Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyospherical nedir?

karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


polychrest : a. & n. 1. Birçok hallerde faydalı olan; 2. Birçok hastalıklar iyileştiren ilaç.


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.