Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyospherical nedir?

karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


diarrhea : n. İshal, diyare.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


refractory : a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesirsiz kalan (mesela muayyen ilaçlara karşı cevap vermeme), refrakter.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


schistocystis : n. Mesanenin doğuştan yarık oluşu.


schizonychia : n. Tırnakların çatlaması.


spinobulbar : a. Omurilik ve soğaniliğe ait.


splenoptosis : n. Dalak düşüklüğü.