Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyospherical nedir?

karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


gyrous : a. See: Gyrose.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


nurse : n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. Hastaya veya bebeğe bakmak. Hastanın bakım hizmetlerini görmek; 3. Emzirmek, meme vermek.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


pervert : n. Normalden uzaklaşmış kişi, sapık.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.


rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.