Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyospherical nedir?

karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


descendens : a. İnen.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


heptad : n. biochem. Yedi atom hidrojene muadil bir atom, yedi kıymetli bir atom.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.


pilosebaceous : a. Kıl ve yağ bezlerine ait.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


purgative : a. & n. Müshil, amel verici (ilaç), pürgatif