Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyosome nedir?

karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


corpse : n. Ceset


ejaculator : n. Atıcı kanal, ejaculatorius.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


pore : n. Küçücük delik, mesamat, ağızcık, porus.