Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyosome nedir?

karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


furunculosis : n. Çıbanlar nedeniyle meydana gelen durum.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hydrophilia : n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. Suya karşı olan fazla ilgi, hidrofili.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.