Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyosome nedir?

karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


intrafissural : a. Yarık içinde, oluk içinde, özellikle beyin girusları veya loplarını ayıran oluk içinde.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.