Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyosome nedir?

karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


micropathology : n. 1. Çok küçük patolojik değişiklikler bilgisi; 2. Mikro-organizmaların sebep olduğu hastalıklar bilimi, mikropatoloji.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.