Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyosome nedir?

karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


ergotism : n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden yenmek suretiyle meydana gelen hastalık.


exogastritis : n. Midenin dış tabakasının iltihabı, eksogastrit.


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


left-handedness : n. Solaklık.


mammilliplasty : n. Memebaşı plastik ameliyatı.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


omphalic : a. Göbeğe ait.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).