Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyosome nedir?

karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


bunch : n. Salkım, demet, deste.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


dorsal : a. Sırta ait, dorsal, dorsalis.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.