Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyorrhexis nedir?

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


exathem : n. 1. Deri üzerinde meydana gelen kızartı veay kırmızı renkte kabartı, ekzantem; 2. deri üzerinde kızartı veya kabartılarla belirgin herhangi bir hastalık.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


maternity : n. Analık.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


prostigmin : n. biochem. Neostigminin ticari adı.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.


sequestrectomy : n. Sekesteri çıkarma ameliyatı.


steinmann's pin : n. Bir uzuvda, iskelet traksiyonu tatbik etmek için kullanılan bir çeşit Kirschner teline verilen ad.