Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

karyorrhexis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


excernant : a. Boşaltıcı


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


irideremia : n. İris yokluğu.


irritation : n. 1. Büyük reaksiyon uyandıran az şiddette uyartı tatbik etme, iritasyon; 2. İltihap.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


oro- : pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Serum, masıl.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


phlegmy : a. Balgamlı.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


sanguiferus : a. Kan taşıyan, kanı ileten.


scoliosis : n. Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, belkemiğinin, yan kıvrımı, skolyoz.


subaponeurotic : a. Aponevrozaltı, aponevroz altında bulunan.