Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyorrhexis nedir?

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


ora : n. (pl. orae). Kenar, çizgi, sınır.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.