Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyorrhexis nedir?

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptic : n. Kript iltihabı


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


formate : n. biochem.Formik asit tuzu.


sublobular : a. Bir lobülün altında olan.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


postmature : n. Miad geçmesi, beklenen doğum tarihinin gecikmiş durumda olması.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.