Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyorrhexis nedir?

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


colposcopy : n. Vagina ve serviks'in kolposkop aracılığıyla muayenesi, kolposkopi.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


discontinuity : n. Devamsızlık, kesinti.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


larvated : a. Bililen belirtileri vermeyen, larve.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


symphalangism : n. Proksimal falanks eklemlerinin ankilozu.