Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyorrhexis nedir?

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


myo : pref. Adale, kas.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


pudicity : n. İffet, hicap, ar, haya


rhinoscope : n. Burun içi muayene aynası, rinoskop.