Bugün : 26 Mayıs 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

karyorrhexis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


inhibitory : a. Menedici.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.


range : n. Saha, alan.


sallowness : n. Derinin pembe rengini kaybetmesi hali, solukluk, solgunluk.