Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyopyknotic nedir?

karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


hyposomnia : n. Uykunun patolojik olarak azalması, uykusuzluk, hiposomni.


interpalpebral : a. Gözkapaklararası.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


multi- : pref. Çok, mülti.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


periost. : n. See: periosteum.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


pleomorphism : n. 1. Bir maddenin çeşitli şekillerde billurlaşma göstermesi hali; 2. Aynı türe mensup canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


running : a. Akıntılı.


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.


thoracoschisis : n. Göğüs duvarının yarığı.


thymelcosis : n. Timusun ülserli hali.