Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyopyknotic nedir?

karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


isthmospasm : n. İstmus spazmı.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


proponic acid : n. biochem. Organik sıvı bir asit (CH3CH2COOH).


rectified : a. Tasfiye edilmiş, saf hale getirilmiş.


self-production : n. Kendi kendine oluşma, kendi kendine canlılık kazanma.