Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyopyknotic nedir?

karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


enterosepsis : n. Barsak muhteviyatındaki mikroplar veya toksik maddelerin kana geçişi sebebiyle oluşan sepsis, barsak sepsisi.


eversion : n. ters dön(dür)me.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


restorative : n. Ayıltıcı ilaç, kuvvet ilacı, mukavvi.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.


splenification : n. Organ veya dokunun aşırı kanlanma (konjesyon) sebebiyle dalak yapısına benzer görünüm kazanması, özellikle akciğer dokusunda meydana gelen bu nitelikle belirgin görünüm.


threshold : n. Başlangıç, bilincin başlangıcı, eşik.