Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyopyknotic nedir?

karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


coproporphyrin : n. biochem. Dışkı (feçes) ve idrarda bulunan bir porfirin.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


insecticide : n. Haşaratı öldürmek için kullanılan ilaç, haşarat öldürücü faktör, insektisid.


macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


organon : n. (pl. organa). See: organ.


paraovarian : a. See: Parovarian.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


perisplenitis : n. Dalağın periton yüzeyinin iltihabı, perisplenit.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.