Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyopyknosis nedir?

karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


expectation : n. Bekleme, ümit.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


geobiology : n. Yeryüzündeki hayatı konu alan ilim dalı, yeryüzü biyolojisi.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


nevocarcinoma : n. Nevus (ben)'den gelişen kötü huylu tümör, nevokarisnom.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


peduncle : n. 1. Sap; 2. Beyin Sapı.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


mlphosphagenic : a. Fosfat meydana getiren, fosfat oluşturan.


postvagotomy diarrhoea : n. a) Geçici diyare. b) Günlük defekasyon sayısında artma.


pre- : pref. 1. Önce, evvel; 2. Prep. Önde, ön.


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.