Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyopyknosis nedir?

karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


ichthyotoxin : n. biochem. Balıklardan çıkarılan bir toksin olup, hem ichthyoacanthotoxin hem de ichthosarcotoxin ihtiva eder.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.