Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyopyknosis nedir?

karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


epiotic : a. Kulaküstü.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.


platelet : n. See. Thrombocyte.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


pyruvate : n. Pirüvik asit tuzu.


reamputation : n. Önceden ampütasyon uygulanan kol veya bacak gibi bir organda kalan aprça üzerinde yeniden ampütasyon yapılması, ek ampütasyon.