Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyoplast nedir?

karyoplast : n. Hücre nüvesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


diffusate, : n. See: Dialysate.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


pneumohemorrhagia : n. Akciğer kanaması.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.