Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyoplast nedir?

karyoplast : n. Hücre nüvesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hyperisotonicity : n. Hiperizotonik nitelik gösterme hali, osmotik eriyiğin basıncından daha yüksek basınca sahip olma hali.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


myxomatous : a. Miksomalı.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


perirectal : a. rektumu saran.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


retrocollis : n. Başın arkaya doğru çekik olduğu tortikollis şekli.


splenokeratosis : n. Dalağın bağ dokusu artımına bağlı olarak sertleşme göstermesi, dalak sertleşmesi.


sporozoite : n. Bir protozoer sporunun bölünmesinden meydanag elen oraksı nüveli oluş.


stereocolposcope : n. Vagina ve serviks uteri'deki yüzeyel hücreleri üç boyutlu büyüterek gözle muayenesini sağlayan alet, stereokolposkop.