Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyoplasm nedir?

karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hypogeusia : n. Tat alma duyusunun azalması.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


impure : a. Kirli, pis.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


metacyesis : n. Dış gebelik.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


organoid : a. Organ şeklinde.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.


summer : n. yaz.


supradiaphragmatic : a. Diyafram üstünde bulunan.