Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyoplasm nedir?

karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


fasciitis : n. Fasya iltihabı.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


gypsum : n. biochem. Kalsiyum sülfat (CaSO4).


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


ossicle : n. Kemikçik, ortakulağın küçük kemiklerinden biri, ossiculum.


parovarium : n. See: Epoophoron.