Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyoplasm nedir?

karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


electricity : n. Elektrik.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


palinal : a. Geriye doğru hareket eden.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.


shake : v. 1. Sarsmak, sallamak; 2. Sarsılış, titreme.