Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyoplasm nedir?

karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


field : n. Saha, alan.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


impervious : a. See: İmpermeable.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


megacoly : n. See: Megacolon.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


peritonism : n. Peritoniti andıran fakat peritonda iltihap bulunmayan peritoneal belirtiler, peritonizm.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


pomphus : n. Sivilce, kabarcık.