Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyoplasm nedir?

karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholelith : n. Safra taşı.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


exacrinous : a. Bir guddenin dış salgısına ait.


exo : pref. Dışında, dışarda.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


excrement : n. Feçeş dıskı.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.


quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.