Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyoplasm nedir?

karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


crust : n. Yara kabuğu


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


uveoscleritis : n. Üvea ve skleranın birlikte iltihabı.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


remnant : a. Artık, kalıntı, herhangi bir organ veya oluşumun, embriyonal hayattan gelişme göstermeksizin kalmış artığı.


retro-infection : n. Fetüsün anneyi enfekte etmesi.


saluresis : n. Vücutta toplanan sodyumun idrarla atılışı, salürezis.


sanies : n. Sulu kanlı ve pis kokulu cerahat.


sensomobile : a. Bir uyarana cevap olarak hareket eden.