Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyophage nedir?

karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


multi-infection : n. Birkaç patojen mikro-organizmanın birarada meydana getirdiği enfeksiyon.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


proctosigmoiditis : n. Rektum ve sigmoid iltihabı.