Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyophage nedir?

karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


electrization : n. Elektriklenme.


electrogenesis : n. Elektriksel güç meydana gelişi, elektrikiyet oluşması.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


finger : n. Parmak.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


keracele : n. Sert tümör.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.