Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyophage nedir?

karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


subdorsal : a. Sırtaltı.


hematidrosis : n. kanlı ter çıkması.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


jugular : a. Boyuna ait, jugularis.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


scrobiculus : n. Çukur.


sibilus : n. Göğüsün steteskopla dinlenilmesi sırasında, örneğin bronşit vakalarında duyulan ıslık sesi, sibilan ral.