Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyophage nedir?

karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


gouty : a. Gutlu.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.