Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyophage nedir?

karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


hemoflagellate : n. Çeşitli hayvan ve kuşların kanında parazit olarak yaşayan herhangi bir kamçılı protozoon,kamçılı kan paraziti (Trypanosoma cinsi parazit gibi).


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


ophthalmography : n. Gözlerin tanımı, oftalmografi.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.


sacculated : a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


scapula : n. (pl. scapulae). Kürekkemik (kemiği), skapula, omoplata.