Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyon nedir?

karyon : n. Hücre nüvesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleptomania : n. See: Kleptomania.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


facing : n. Kaplama (diş).


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


inframammary : a. Meme altında.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


poikilocyte : n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.