Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyon nedir?

karyon : n. Hücre nüvesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


dispensary : n. Dispanser.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


medicus : n. Doktor, hekim


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


pneumococcus : n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


poikiloplastocyte : n. Biçimsiz trombosit.


preeruptive : a. Deride kızartı veya kabartıların görülmesinden önce, erüpsiyon öncesi.


pustulate : v. & a. 1. Sivilceler meydana getirmek; 2. Kabarcık hailne girmek; 3. Sivilce dolu.