Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomorphism nedir?

karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


chlorinate : n. Klorlamak.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


mandibular : a. Altçeneye ait.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


precordium : n. Kalb bölgesi.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.