Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomorphism nedir?

karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


heredofamilial : a. Bazı ailelerde kalıtsal olarak görülen.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


hydrosis : n. See: hydrosis.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


orbitale : n. Göz çukuru alt kenarı üzerindeki en alt nokta.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


pons-oblongata : n. Pons ve medulla oblongata'nın beraber oluşturduğu merkezi sinir sistem bölümü.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


rib : n. 1. Kosta, kaburga (kemiği); . Eğe kemiği.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.


scrofula : n. Sıraca.


spermatocelectomy : n. Spermatoseli çıkarma ameliyesi.


talk : n. Konuşma.