Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyomorphism nedir?

karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecyanin : n. biochem. See: Bilicyanine.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


hematoporphyrinuria : n. İdrarda hematoporfirinbulunuşu.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


rhinoplastic : a. burun kırılmasına ait, rinoplastik.


roborating : n. Kuvvetlendirici madde, mukavvi, roboran.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.