Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomorphism nedir?

karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.


kerato-iritis : n. Kornea ile irisin iltihabı.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


scarlet red : n. Temiz, fakat iyileşmiş yavaş olarak cereyan eden ülserlerin tedavisinde uyarıcı olarak %2-5 yoğunlukta kullanılan bir boya maddesi.


sigmoidectomy : n. Sigmoidi kısmen çıkarma ameliyatı, sigmoidektomi.


syringo bulbia : n. Soğanilikte boşlukların bulunması.