Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyomorphism nedir?

karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


oxalation : n. Sodyum oksalatla yapılan tedavi.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


stool : n. Defihacet matiyer fekal, büyük aptest, feçes, dışkı, gaita.


sulphaguanidinin : n. Bir zamanlar gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılan bir ilaç.


tabatiere anatomiue : n. El başparmağı ekstansiyon halinde iken bileğin dış kenarında meydana gelen çukur, enfiye çukuru.


trachelitis : n. Uterus boynu (cervix uteri) iltihabı.