Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyomitotic nedir?

karyomitotic : a. Mitoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


parvus : a. Küçük.


paralyzer : n. See: Paralyser.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


plethysmogram : n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


rootlet : n. Kökün ince dalarından her biri, ince kök teli.