Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyomitotic nedir?

karyomitotic : a. Mitoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


enteroparesis : n. Barsak tonüsünün azalması ve peristaltik hareketlerin ağırlaşması ile belirgin durum.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


gastroplasty. : n. Midenin plastik tamiri.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


parasite : n. Parazit, asalak.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.