Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomitosis nedir?

karyomitosis : n. See: Mitosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.