Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyomitosis nedir?

karyomitosis : n. See: Mitosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


malaria : n. Malarya, sıtma.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


manual : a. Ellere ait.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


oxyrhine : a. Sivri burunlu.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


sinistr(o) : pref. Sol, sol taraf.