Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyomitosis nedir?

karyomitosis : n. See: Mitosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


comatose : a. Koma durumunda olan.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


inheritance : n. 1. Kalıtsal özelliklerin anne ve babadan çocuğa geçmesi, soyaçekim, irsiyet, kalıtım; 2. Kalıtım yoluyla anne-babadan çocuğa geçen özellikler, kalıt.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


mud : n. Çamur.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


oulorrhagia : n. See: Ulorrhagia.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


pharmacist : n. Eczacı.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.