Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomitosis nedir?

karyomitosis : n. See: Mitosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


caput : n. Baş, üst kısım.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


concavoconvex : a. Bir tarafı içbükey diğer tarafı dışbükey.


conductivity : n. İletkenlik


crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


forme : n. Şekil, biçim.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


palate : n. Damak, palatum.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.