Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyomitosis nedir?

karyomitosis : n. See: Mitosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiloncus : n. Dudak tümörü.


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.