Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomitome nedir?

karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


ectopia : n. See: Ectopy.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


hematoidin : n. biochem. Kanamalardan sonra dokuda meydana gelen pigment maddesi.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


mononuclear : a. Tek nüveli.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


phlebolith : n. Ven taşı.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


pternalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.