Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyomitome nedir?

karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


imperforate : a. Delinmemiş.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


lipase : n. Yağları eriten enzim.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.