Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyomitome nedir?

karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


manner : n. Şekil, tarz.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.