Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyomitome nedir?

karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


peropus : n. Kol ve backaları şekilsiz olan fetüs.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


preparatory : a. See: Preparative.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.


radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.