Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyometry nedir?

karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


gastrotherapy : n. Mide hastalıklarının tedavisi.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


infarct : n. Enfarktüs.


intermedius : n.Ara.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


meningitic : a. Menenjite ait.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


orderly : n. Hastane hademesi.


pharyngoparalysis : n. Yutak kasları iltihabı, farengoparalizi.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.


proportion : n. Oran, orantı.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.