Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyometry nedir?

karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


osphresis : n. Koklama duyusu.


pathomania : n. Delilik.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.