Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyolytic nedir?

karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullate : a. Kabarcıklı gibi görünen.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


ischiac : n. See: ischiatic.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


perivascular : a. Damarı saran.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.


symbiosis : n. Birbirine benzemeyen iki organizmanın bir arada yaşamaları hali, simbiyoz.


tardive : a. Yavaş gelişen, geç meydana çıkan, tardif.


tenomyotomy : n. Kiriş ve kası çıkarma ameliyatı, tenomiyotomi.