Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyolytic nedir?

karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


hemat : n. pref. Kan.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.