Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyolytic nedir?

karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


decollement : n. Dekolman: Bir organın normal olarak, üzerine tutunmuş olduğu dokudan ayrılması (mesela Retina Dekolmanı).


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


megalosyndactyly : n. Parmakların normalden büyük ve birbirine yapışık olmaları hali.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


nycterine : n. Gece oluşan.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.