Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyolytic nedir?

karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


impregnation : n. 1. İlkah; 2. See: Saturaiton.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


monoculus : n. Tek göz bandajı.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


opsogen : n. See: Opsinogen.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


phallectomy : n. Penis ampütasyonu, falektomi.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.