Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyolysis nedir?

karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cerato : n. Boynuz.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


comminuted : a. Parçalanmış.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


kynocephalus : n. Başı, köpek başına benzeyen hilkat garibesi.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


myokymia : n. Adale seğirmesi.


myositis : n. kas iltihabı, miyozit.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


nonspastic : a. See: Aspastic.


pepsis : n. Hazım.