Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyolysis nedir?

karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


emmenia : n. See: Menstruation.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


miscible : a. Karışabilir, karışır.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.