Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyolymph nedir?

karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


mia lash : (winker), kirpik.


gargling : n. Cee: gargarism.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


malignancy : n. Habaset.


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


photostable : a. Işık tesiriyle değişmeyen.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


recovery : n. İyileşme.


schizophrenic : n. Şizofreni ile alakalı olan, şizofreniyi ilgilendiren.


scleroprotein : n. Kollajen, elastin ve keratinler gibi proteinleri içine alan protein grubu.


septicemia : n. Kanda hastalık yapıcı bakterilerin bulunması ile müterafık tablosu, septisemi.