Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyolymph nedir?

karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


esophagogastoplasty : n. Yemek borusu ile mide arasında kardia'yı ilgilendiren ameliyat, kardioplasti.


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


prosoponeuralgia : n. Yüz nevraljisi.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


resolvent : a.&n. Eriten (ilaç).


rheocardiogram : n. Reokardiyograf yoluyla elde edilen çizelge.


siderosilicosis : n. Demir ve silis zerreciklerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanmaları ile belirgin patolojik durum, siderosilikoz.