Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyolymph nedir?

karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


directoscope : n. Larenks'i muayenede kullanılan bir alet.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


perspire : v. Terlemek.


pituitarigenic : a. Hipofiz salgılarından meydana gelen.


pneumohyoderma : n. Derialtı dokularında hava bulunması.