Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyolymph nedir?

karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


dilatation : n. Genişleme,


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


exeresis : n. Bir sinir, damar, veya diğer bir kısım veya organın çıkarılması.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


osmium : n. biochem. Os sembolü ile bilinen, atom no: 76 ve atom ağırlığı: 190.2 olan kimyasal element, osmiyum.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.


plasminogen : n. Plaziinn ön maddeis.


pneumonectomy : n. Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı, pnömonektomi.


sudatory : a. & n. 1. Terletici, ter verici; 2. terletici ilaç; 3. Sıcak hava hamamı.


theaism : n. Aşırı çay içimine bağlı olarak gelişen zehirlenme ahil, çay zehirlenmesi.


thermotracheotomy : n. Ucundan yüksek ısı geçen keskin platin uç aracılığıyla gerçekleştirilen trakeotomi, termotrakeotomi.