Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyolymph nedir?

karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


ethisterone : n. Progesteron'a benzer özellikleri olan ağız yoluyla etkili bir bileşim.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


stercolith : n. Dışkının sertleşmesinden oluşan taş, dışkı taşı.


synthermal : a. Aynı ısıda, aynı hareketi taşıyan.