Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyolymph nedir?

karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoma : n. Blastom: 1. Bir mikroba bağlı granülasyon dokusu; 2. Kondroma veya glioma gibi ambriyonik hücrelerden doğan bir tümör türü.


bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


gallstone : n. Sarfa taşı.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


myodynia : n. See: Myalgia.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.