Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

karyology nedir?

karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


didymus : n. Testis.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


operator : n. Cerrah, operatör.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


stereoradiography : n. See: Stereoskiagraphy.


sulfamethazine : n. Başta pnömokok enfeksiyonları olmak üzere çeşitli bakter enfeksiyonlarına karşı başarı ile kullanılan toksik etkisi düşük, sülfadiazin türevi bir sülfonamid, sülfametazin.


supraliminal : a. bilinç eşiğini aşmış, bilinçi


tetrahydroaminacrine : n. Morfin ve benzeri ilaçların narkotik etkilerine ve solunum merkezinde yaptıkları inhibisyona engel olur.


thyrocele : n. Guatr, goiter, tirosel.


vulva : n. Kadın dış üreme organı (üreme sisteminin) dış kısmı, ferç, vulva, cunnus.