Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyology nedir?

karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cravat : n. Üçgen bandaj.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


intraparietal : a. Duvariçi.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


postmaturity : n. Büluğdan sonrası, ergenlik sonrası.


precommissure : n. Ön bileşke.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


rut : n. Bazı hayvan cinslerinde dişilerin kızgınlık devrelerine tekabül eden ve erkek hayvanlarda görülen devre.