Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

karyology nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hemolytic : a. Hemoliz meydanag etiren.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


irresponsibility : n. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum oluş hali, bu yeteneğin yokluğu sebebiyle yaptığı hareketten mesul olmayış hali,sorumsuzluk.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


osseofibrous : a. Lif dokusu ile kemikten ibaret.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


pinealectomy : n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.