Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyolobism nedir?

karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


lacus : n. Göl.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hitch : n. Düğüm, bağ.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


impure : a. Kirli, pis.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.