Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyolobism nedir?

karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


efferent : a. Götürgen, eferens.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


inframandibular : a. Mandibula altında.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


left-handed : a. Solak.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


oxyntic : a. Asit madde salgılayan.