Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyolobism nedir?

karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


cystigerous : a. Kistli.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


lipochrome : n. Çeşitli hayvansal dokularda ve tabii yağlarda bulunan sarı renkte bir pigment, lipokrom (Yağ dokusuna sarı rengi bu pigment vermektedir).


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.