Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyolobic nedir?

karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


bronchophony : n. Bronş sesi.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.


pityrosporum : n. Kepeklenme ile birlikte görülen bir çeşit mantar hastalığı.


pluri : pref. Çok, birçok.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


praxiology : n. Haraketbilim.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.