Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyolobic nedir?

karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


cyclothymia : n. Bazı depresif manilerde, ruhsal durumun mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesi.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


photogenous : a. See: Photogenic.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.