Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyoklasis nedir?

karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


cordopexy : n. Yerinden kaymış kordon şeklinde organ veya oluşumun, askıya alınmak suretiyle eski yerine getirilmesi.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.