Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyoklasis nedir?

karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


falcial : a. Orağa ait.


lacus : n. Göl.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


impressio : n .See impression.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


oro- : pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Serum, masıl.


osteoaneurysm : n. Kemik anevrizması.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).