Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyoklasis nedir?

karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


map : n. Grafik, şema, harita.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


milium : n. Epidermin altında olan küçük beyaz bir tümör, darı şeklinde çıkıntı, milyum.


ovulation : n. 1. Olgun kadınlarda her ay Graaf folikülünden yumurtanın atılması, ovülasyon; 2. Yumurtalıkta yumurtacıkların oluşumu.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


preclival : a. Klivusun önünde bulunan, klivusönü.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.


reinoculation : n. Aynı virüs veya bakteriyi ihtiva eden bir önceki aşıyı takiben yapılan ikinci aşı.


retrospection : n. Devamlı olarak maziyi hatırlama, zihnin sabit fikir halinde geçmiş şeyler üzerinde durması, retrospeksiyon.


saturnism : n. Kurşun zehirlenmesi, saturnizm.