Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyoklasis nedir?

karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


colourless : a. Renksiz.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


radioneuritis : n. Işınıma maruz kalan sinirin iltihabı, radyonevrit.


recanalization : n. Herhangi bir sebeple tıkanmış kanalı tekrar açık hale getirme.


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.