Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyoklasis nedir?

karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


electroscope : n. Bir cismin ihtiva ettiği elektriğin varlığı ile cinsini tayine mahsus alet, elektroskop.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


miopragia : n. Fonksyionel faaliyetin azalması.


novocain(e) : n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi için kullanılan ve enjeksiyonla alınan bir ilaç, novokain (prokain hidroklorid).


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pedunculate : a. Sap gösteren, saplı.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


semisynthetic : a. Yarı sentetik.


shake : v. 1. Sarsmak, sallamak; 2. Sarsılış, titreme.