Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyokinetic nedir?

karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


foreign : a. Yabancı.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


laugh : h. gülme, gülüş.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


osphresiolagnic : a. 1. Kokuların yarattığı cinsel uyarı ile ilgili; 2. Kokulardan cinsel uyarı alan kişi.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.