Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyokinetic nedir?

karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangeitis : n. Safra yolları iltihabı, kolanjit.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


filament : n. Lif.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


lethal : a. Öldürücü.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


proctoscopy : n. Proktoskopla yapılan rektum muayenesi.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.


siderosilicosis : n. Demir ve silis zerreciklerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanmaları ile belirgin patolojik durum, siderosilikoz.


silicon : n. biochem. Si sembolü ile bilinen, atom no:14 ve atom ağırlığı: 28.09 olan kiyasal element.


splanchnicotomy : n. Splanknik sinirin uzunluğuna bölünmesi.


suspensory : n. & a. Süspansuvar: 1. Kasık bağı; 2. Haya askısı; 3. Asıcı, suspensorius.