Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyokinetic nedir?

karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


pedunculated : a. Saplı.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


polyangiitis : n. Birçok damar veya bir kan damarının bütün tabakalarının iltihabı.