Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyokinetic nedir?

karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cold : n. Nezle.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


fist : n. Yumruk.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


podagra : n. Ayakta veya ayak başparmağında gut hastalığı, podagra.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).