Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyogonad nedir?

karyogonad : n. See: micronucleus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


furunculosis : n. Çıbanlar nedeniyle meydana gelen durum.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


pragmatamnesia : n. Cisimlerin şekillerini hatırlayamama.