Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyogenic nedir?

karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


descendens : a. İnen.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


hemopyelectasis : n. Böbrek pelvisinin kan veya kanlı idrar toplanışına bağlı olarak genişlemesi.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.