Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyogenic nedir?

karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


opercular : a. Operculum'a ait.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).