Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyogenic nedir?

karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


masseteric : a. Masseter'e ait.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


somat(o) : pref. Vüut, beden.


stibosan : n. biochem. Kala-azar tedavisinde kullanılan antimon bileşimi.