Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyogenic nedir?

karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choler : n. Safra choledochus.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


edacity : n. Oburluk.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


fascia : n. (pl. fasciae). Akzar, fasya.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


move : v. İşletmek (barsak).


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


ostraceous : a. İstiridye akbuğu şeklinde.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.