Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyogenesis nedir?

karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


ischialgia : n. siyatik.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


sciatica : n. Kalça sinirlerinin nevraljisi ve iltihabı, siyatik.


scillaren : n. biochem. Adasoğanı glikozidlerinin bir karışımı.


spodophagous : a. Vücudun çıkardığı maddelerle geçinen.