Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyogenesis nedir?

karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


hidradenitis : n. Ter bezlerinin ve çevrelerinin iltihabı, köpek memesi (koltuk altında).


hysterocolpectomy : n. Rahim ve vagina'nın ameliyatla çıkarılması.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


leukoderma : n. deri üzerinde yer yer süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren pigment (melanin) kaybı ile belirgin durum, lökoderma.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


mento-anterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının, öne doğru ir durum alması.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


odor : n. Koku.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.