Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyogenesis nedir?

karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


extravaginal : a. Vaginadışı.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


gerontal : a. See: geratic.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


hyperthelia : n. Çok memelilik.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


macr(o) : pref. Büyük.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


phage : n. See: Bacteriophage.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.


pyruvic : a. biochem. Renksiz sıvı bir keton asidine ait.


salpingo-oophorectomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ve yumurtalığı çıkarma ameliyatı.