Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyogamy nedir?

karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


cube : n. zar, küb, cubus.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


psora : n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


sialogogue : n. Salya (tükrük) salgısını uyaran ilaç, salya akıtıcı ilaç veya madde.