Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyogamy nedir?

karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


decussate : a. Çapraz, decussatio


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


enterostasis : n. Barsak stazı.


eversion : n. ters dön(dür)me.


feedback : n. Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.