Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyogamy nedir?

karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cyclothymia : n. Bazı depresif manilerde, ruhsal durumun mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesi.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


onanism : n. Jenital organlarla oynayarak kendi kendinin zevkini yapma, istimna, onanizm (mastürbasyon).


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


percent : a. Yüzde, %.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis