Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyocyte nedir?

karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


discoloration : n. 1. Normal rengini kaybetme, rengini değiştirme, renk değişikliği; 2. Leke, renk değişikliği gösteren bölge.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


eudiometer : n. biochem. Gazları tahlil ve ölçmek için kullanılan alet.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


malum : n. Hastalık.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.