Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyocyte nedir?

karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


kassa : n. See: leprosy.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.