Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyocyte nedir?

karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


exoskeleton : n. Omurgasız bazı hayvanlarda vücudu dıştan örten kabuk veya kabuğa benzer sert tabaka.


hemigastrectomy : n. Midenin yarısının ameliyatla çıkarılması.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


polygonal : a. Çok köşeli.


proteidogenous : a. Protein oluşturan, protein meydana getiren.


rebound : n. Uyarının kesilmesini takiben dokunun yeni bir güçle, tam kasılma veya tamg evşeme tarzında refleks hareket göstermesi, geri tepme.