Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyocyte nedir?

karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


erode : v. Aşındırmak.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lip(o) : pref.Yağ.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


megacecum : n. Çekum büyümesi.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.