Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

karyoclasis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


pattern : n. 1. Yapılacak herhangi bir şey için model, örnek; 2. İzlenecek misal, izlenecek örnek; 3. Şekiller veya renkler dizisi, desen, motif (duvar kağıdı örneği gibi).


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


proteinic : a. Proteine ait.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


resulotion : n. Rezolüsyon: 1. Bir cismin kendini yapan elementlere ayrılması; 2. Bir şişliğin yavaş yavaş eriyip kaybolması.