Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

karyoclasis nedir?

karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


fertilization : n. See: Fecundation.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.