Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

karyoclasis nedir?

karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


lymphosarcomatosis : n. Vücudun çeşitli bölgelerinde çok sayıda lenfosarkom oluşması ile belirgin durum.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.