Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyoclasis nedir?

karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


colpoxerosis : n. Vagina kuruluşu, vagina mukozasının normal nemliliğini kaybederek kuruluk göstermesi.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


oppilation : n. See: Constipation.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


plasmo : pref. Plazma.


pregnancy : n. Gebelik.


reagent : n. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza, miyar, ayıraç.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.