Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyochrome nedir?

karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


funk : n. Korku.


homogenetic : a. Hemcins olan.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


linear : a. Çizgiye ait.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


nevus : n. Ben.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


orthophrenia : n. Sosyal ilişkilere normal zihni reaksiyon gösterme, ortofreni.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


pervious : a. See: Permeable.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


pod : pref. Ayak anlamına önek.