Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyochrome nedir?

karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


device : n. Araç, alet.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


ethopropazine : n. Özellikle Parkinsonizmle ilgili rigiditede kullanılan antispazmodik bir ilaç.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


flaxseed : n. Keten tohumu.


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


hemisection : n. İkiye bölme.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


hypnapagogic : a. Uyanık tutan, uykuyu önleyen.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.


proaccelerin : n. See: Factor V.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


purgation : n. Müshil ile barsakların temizlenmesi.


rhabdosarcoma. : n. Çizgili kas lifleri ihtiva eden sarkom.