Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyochrome nedir?

karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


nephrocapsulectomy : n. Böbrek kapsülünün cerrahi yöntemlerle çıkarılması.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).