Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karyo- nedir?

karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


gynaecologist : n. Jinekoloji sahasında uzmanlaşmış olan cerrah.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


mentulomania : n. Zihnin devamlı mastürbasyon dürtüsü taşıması, mastürbasyon alışkanlığı.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


rabies : n. Kuduz hastalığı,


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.


state : n. Durum, hal, status.


sternal : a. Sternuma ait, sternal, sternalis.


sternutation : n. Aksırma, aksırık, sternutatio.