Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

karyenchyma nedir?

karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.


gyration : n. Dönme, dairesel hareket gösterme.


maidenhead : n. Kızlık zarı. See: Hymen.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


merycism : n. Geviş getirme.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


ptosis : n. Bir organın anatomik (normal) yerinden daha aşağıya inmesi düşmesi (Bu kelime üstgöz kapağının kasındaki felç yüzünden yukarı kalkmasının adı gib de kullanılır).


syntrophus : n. Doğuştan mevcut herhangi bir hastalık, konjenital hastalık.


thermalgia : n. Yanma hissinin eşlik ettiği ağrı, yakıcı nitelikte ağrı, termalji.