Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

karyenchyma nedir?

karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


microcephalous : a. Ufak kafalı, başı normalden küçük, mikrosefal.


microlith : n. Çok küçük taş.


monopolar : a. Tek kutuplu.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


necroscopy. : n. See: necropsy.


pneumonia : n. Ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı, zatürrie, pnömoni.